SHIFT SuperCalm 30 tbl

kr 299

Et hjelpemiddel mot stress og uro.

Varenummer: 55902 Kategori:

Beskrivelse

Mange sliter i dag med å mestre stress, indre uro eller nedstemthet. Stress relatert til utfordringer på jobb eller privat er blitt en del av hverdagen for de aller fleste av oss . Dette kan og bør bearbeides fra flere sider. Kosttilskuddet SuperCalm er utviklet nettopp med tanke på å bidra i slike situasjoner. Et hjelpemiddel til å takle stress, roe ned og samtidig skjerpe sinnet å til å øke konsentrasjonen.

STANDARDISERTE EKSTRAKTER
Med utviklingen av SuperCalm har vi ønsket å fremstille et produkt som både hjelper med å takle stress, samt motvirker tristhet og nedstemthet. Vi har kombinert fire potente biologiske plantematerialer. Soppen reishi, og urtene safran, melisse og Mucuna pruriens (juckbohn). Hver for seg har de egenskaper som bidrar til den gode forenede effekten; takle stress, berolige sinnet og stimulere til glede og oppstemthet. Disse vil også kunne gi en positiv effekt på konsentrasjonen og hukommelsen. Alle ekstraktene som benyttes er standardiserte for at SuperCalm skal gi samme gode effekt gang etter gang.

Innholdstoffer:
REISHI
Rød Reishi (Ganoderma lucidum) er betegnet som selve dronningen av medisinske sopper i Kina og Japan.
Reishi er en adaptogen sopp som gjenoppretter kroppens ulike funksjoner når disse er i ubalanse. Den kan virke livgivende og beroligende, alt etter hva kroppen trenger. Reishi skal spesielt hjelpe mot stress, søvnløshet og hormonsvingninger. Dette er et potent konsentrert ekstrakt som er standardisert med 30% polysakkarider.

MELISSE
Sitronmelisse (Melissa officinalis) er en gammel legeplante. Denne planten har alltid vært høyt skattet for sine helsebringende egenskaper. Sitronmelisse har tradisjonelt vært brukt i folkemedisinen som et beroligende middel, samt ved mageproblemer av varierende art. Sitronmelisse er i våre dager mest kjent som et avslappende og styrkende middel som blant annet kan motvirke angst, mild depresjon, rastløshet, irritabilitet og søvnløshet.
I SuperCalm benyttes et standardisert ekstrakt av sitronmelisse slik at virkningen skal være optimal og forutsigbar.

SAFRAN
Safranen er Saffr’Activ®, saffron extract. (Crocus Sativus red stigmas). Dette er et særdeles konsentrert ekstrakt som er standardisert og basert på de to aktive innholdsstoffene crocin and safranal. Det er gjennomført en dobbelt blind klinisk studie med denne råvaren hvor man blant annet har sett på en rekke forhold relatert til stress, nervøsitet og sinnsstemninger. Deltakerne i den kliniske studien, som fikk det aktive preparatet, dvs. samme dose som du finner i SuperCalm, rapporterte at de ble mindre påvirket av stress, var mindre engstelige og at de generelt følte seg i bedre humør.

REISHI
Rød Reishi (Ganoderma lucidum) er betegnet som selve dronningen av medisinske sopper i Kina og Japan.
Reishi er en adaptogen sopp som gjenoppretter kroppens ulike funksjoner når disse er i ubalanse. Den kan virke livgivende og beroligende, alt etter hva kroppen trenger. Reishi skal spesielt hjelpe mot stress, søvnløshet og hormonsvingninger. Dette er et potent konsentrert ekstrakt som er standardisert med 30% polysakkarider.

MUCUNA PRURIENS (JUCKBOHNE)
Mucuna pruriens har en lang historie i folkemedisinen, spesielt innen den ayurvediske tradisjonen som er verdens eldste medisinske system og fremdeles praktiseres aktivt. I denne tradisjonen anses Mucuna pruriens å ha en rekke gode egenskaper mot ulike plager, blant annet mot nervøsitet og anspenthet. Den betraktes også som et kraftfullt afrodisiakum for både kvinner og menn. Mucuna inneholder blant annet et virkestoff som går undernavnet L-dopa. Det er dette man mener er den mest aktive substansen i mucuna pruriens. L dopa er en forløper til dopamin og omgjøres til dopamin i hjernen, og det er nettopp her noe av den positive effekten ligger. Stoffet dopamin er en signalsubstans, det vil si et stoff som overfører kjemiske signaler fra en nervecelle til en annen. Dette dannes naturlig i hjernen. Stoffet er viktig og stimulerer hjernens belønnings- og motivasjonssystem. Dopamin utskilles i hjernen og er knyttet til følelsen av behag og tilfredshet, ved at det forsterker intensiteten av nerveimpulsene. Hvis vi får oppfylt våre behov, kvitterer dermed hjernen med en følelse av ro og avslappethet.

HVORDAN BRUKE SUPERCALM
Vi anbefaler kun én tablett om dagen som tas hver morgen sammen med frokost. Det er ofte best å ta kosttilskudd sammen med litt mat, da det generelt tas bedre opp i kroppen sammen med annen fød