Ecover Oppvaskmiddel Zero 450ml

kr 49

Kategori:

Beskrivelse

Ecover Oppvaskmiddel er et godt oppvaskmiddel å ha, både hjemme og på hytta, uten unødvendige kjemikalier.

For deg som vasker kopper og fat på hytta, Ecover oppvaskmiddel skader ikke septiktanker. Fullt biologisk nedbrytbart.

5-15%: Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, anioniske overflateaktive stoffer, <5%: Parfyme (Limonene), Andre:
Vann, Alkohol denat, Natriumklorid, Natriumcitrat, Sitronsyre.

Inneholder sitronsyre i matvarekvalitet som kan gi øyeirritasjon om du får det inn på øynene. Hvis du trenger medisinsk hjelp, ta med beholderen eller etiketten.
Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt. Fortsett å skylle. Ved vedvarende øyeirritasjon: kontakt lege.